Rejestracja Wolontariusza

Prosimy o wypełnienie danymi z dowodu osobistego/legitymacji

Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Ulica:
Numer domu/lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:


Jeżeli nie masz ukończonego 18-go roku życia, wpisz poniżej dane swojego opiekuna:
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego:


Numer telefonu:
E-mail:


Dodanie zdjęcia przyspieszy proces rejestracji. Proszę pamiętać, że zdjęcie na identyfikatorze będzie wyglądało dokładnie tak samo jak to przesłane. Prosimy wzorować się na zdjęciu "legitymacyjnym".
Zdjęcie MUSI być w formacie .jpg o wymiarach NIE MNIEJSZYCH niż 800px*600px! Inny format i rozmiar nie zostanie zapisany!
 
Zdjęcie do identyfikatora:


 


ZOBOWIĄZANIE

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to serce, zaufanie, pewność i radość. Chcę pomóc Orkiestrze i zapewniam, że nie nadużyję jej zaufania. Przedstawię pełne rozliczenie oraz przekażę Orkiestrze środki uzyskane na jej cel. Każdą działalność na rzecz Orkiestry najpierw uzgodnię z Orkiestrą.

Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych w zbiorze danych Fundacji WOŚP oraz na korzystanie z nich zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dn. 29.08.1997r.)